Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Zo win je een propagandaoorlog - Peter Pomerantsev
Zo win je een propagandaoorlog - Peter Pomerantsev

Zo win je een propagandaoorlog

Peter Pomerantsev
pubblicato da Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum

Prezzo online:
14,99

Het waanzinnige verhaal van de man die Hitler te slim af was

De Tweede Wereldoorlog werd niet alleen op het slagveld, maar ook in de media uitgevochten. Beide fronten zetten propaganda in om de opvattingen van burgers te beïnvloeden. Op dit strijdtoneel ging de Britse propagandist Thomas Sefton Delmer het gevecht aan met de Duitse oorlogsmacht.

Door een fictioneel karakter, Der Chef, te creëren, kon Sefton Delmer de Duitse militairen en burgers bereiken tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij had een radioprogramma en hield speeches die in de Duitse straten en in huizen te horen waren.

Journalist en onderzoeker Peter Pomerantsev kwam deze bijzondere figuur op het spoor en ziet een duidelijke parallel met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Hitler en Poetin gebruiken beiden de leugen om hun doel te bereiken. Pomerantsev confronteert ons met scherpe vragen over het bestaan van informatieoorlogen: wat als je niet tegen de leugen kunt vechten? En kan een propagandaoorlog wel gewonnen worden?

Peter Pomerantsev is journalist en onderzoeker aan de Johns Hopkins University. Hij is de auteur van Niets is waar en alles is mogelijk, dat in 2016 de Royal Society of Literature Ondaatje Prize won, en van Dit is geen propaganda.

Over Niets is waar en alles is mogelijk:
'Wie Poetins Rusland wil begrijpen [] lees Dostojevski maar. Of Gogol. Daar wordt natuurlijk niemand slechter van, maar degene die zich daarop blind staart mist het fundamenteel nieuwe dat Pomerantsev zijn lezers wil tonen.' De Groene Amsterdammer

'Een verbluffend boek over de surrealistische werkelijkheid in het Rusland van Poetin.' NRC

Dettagli down

Generi Storia e Biografie » Storia militare » Biografie Diari e Memorie » Personaggi storici, politici e militari

Editore Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/04/2024

Lingua Olandese

EAN-13 9789000376254

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Zo win je een propagandaoorlog"

Zo win je een propagandaoorlog
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima