Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het bestsellerfenomeen uit Italië, van de auteur van tiktoksensatie De tranenmaker.

Een hart wit als sneeuw. Een liefde die raast als een storm. Een geheim om mee de dood in te nemen

Ivy is opgegroeid te midden van de bevroren meren en ongerepte bossen in Canada, omringd door de sneeuw waar ze zo van houdt. Na een groot verlies moet ze naar Californië verhuizen, maar ze kan aan niets anders denken dan aan wat ze achterliet. De enige familie die Ivy nu nog heeft is haar peetvader John. Maar zijn zoon, Mason, is niet langer het schattige jongetje van wie ze als kind foto's zag. Hij is inmiddels volwassen en heeft de priemende ogen van een wild dier. De eerste keer dat hij naar haar lacht dreigend, zijn perfecte lippen opgetrokken weet ze dat met hem samenleven niet makkelijk gaat worden. Mason wil haar niet in zijn huis en doet er niets aan om dit te verbergen.

Terwijl Ivy probeert haar hoofd boven de woeste golven van haar nieuwe leven aan de oceaan te houden, blijven Canada's ijzige mysteries haar achtervolgen. Ook al doet ze er alles aan om haar hart, wit als sneeuw, nog een keer te laten bloeien en zo de winterse kou te overwinnen.

**'**Een aangrijpend verhaal over allesverzengende liefde.' Chicklit.nl over De tranenmaker

'Een verhaal vol emotie, dat je na elk hoofdstuk naar adem doet happen.' Il Libraio

Dettagli down

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa » Romanzi contemporanei

Editore Bruna Uitgevers B.v., A.w.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/03/2024

Lingua Olandese

EAN-13 9789044936230

Autore down

Erin Doom  

Erin Doom

Erin Doom rappresenta uno dei maggiori casi di successo editoriale in Italia: la sua indentità era ignota fino al maggio 2023, quando l'autrice ha deciso di presentarsi al suo pubblico, partecipando alla trasmissione Che tempo che fa di Fabio Fazio. Adesso sappiamo che si chiama Matilde, si dedica alla scrittura da quando era al liceo, è emiliana, ha circa 30 anni ed ha una formazione giuridica.

Ha iniziato a pubblicare le sue opere sulla piattaforma di social reading Wattpad con il nickname Dreams Eater, ottenendo da

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Zoals sneeuw valt"

Zoals sneeuw valt
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima