Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Zwaar en licht - Lena Kiefer
Zwaar en licht - Lena Kiefer

Zwaar en licht

Lena Kiefer
pubblicato da Singel Uitgeverijen

Prezzo online:
11,99

Onze broer en zus zijn gestorven omdat ze van elkaar hielden. Nu zijn wij voorbestemd om elkaar te haten. Maar wat als dat onmogelijk is?

Als Helena Weston terugkeert naar New York, heeft ze maar één doel: de naam van haar zus Valerie zuiveren, koste wat het kost. Tweeënhalf jaar geleden werden Valerie en Adam, elkaars grote liefde, dood aangetroffen in hun hotelsuite na een avondje feesten. Sindsdien heeft Adams familie geen kans onbenut gelaten om alle schuld van hun tragische eind bij Valerie in de schoenen te schuiven.

Helena is de enige die heilig in de onschuld van haar zus gelooft en ze doet er alles aan om erachter te komen wat er die noodlottige nacht echt is gebeurd. In haar zoektocht naar de waarheid loopt uitgerekend Jessiah Coldwell Adams jongere broer haar in de weg. Helena weet dat ze Jess diepgrondig zou moeten haten. En toch maakt hij gevoelens in haar los waartegen ze al snel geen weerstand meer kan bieden...

Dettagli down

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa » Romanzi contemporanei

Editore Singel Uitgeverijen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/06/2024

Lingua Olandese

EAN-13 9789021498133

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Zwaar en licht"

Zwaar en licht
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima