Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Renkli Fotoraflarla Çada Çin Mimarisi. Bu deerli kitap,Çin`in en önemli çada mimari tasarm kurumu olan Pekin Mimari Tasarm Enstitüsü'nün (PMTE) en önde gelen mimarlarnn eserlerini renkli fotoraflar ve çizimlerle sunmaktadr. Hu Yue, Liu Xiaozhong, Shao Weiping ve Zhu Xiaodi Pekin Mimari Tasarm Enstitüsü'nde çan deerlerini ve ruhunu en iyi yanstan Çinli mimarlar olarak ün yapmlardr. Mimari tasarmda bir yandan sanat ile teknoloji, dier yandan ilev ile biçim arasndaki gerilimleri çözebilmek zorlu bir çabay gerektirir ve burada mimarn yaratcl öne çkar. Bu dört ünlü mimarn izledii yol ve yöntemler elbette farkldr, ancak onlarn ortak paydalarn da görüyoruz: bamsz yaratclk, yenilikçilik ve Çin'e özgü eserler ortaya koyma tutkusu.

Her biri kendi farkl tasarm felsefesi, farkl tarzlar ile çada Çin mimarisine hem teorik açdan hem de üretttikleri eserlerle büyük katklarda bulunmulardr. Ve Çin mimarisindeki en yeni kuan temsilcisi konumundadrlar. Okuyucular bu kitapta bakent Pekin, angay ve dier büyük kentlerdeki uluslararas nitelikli görkemli yaplarn mimari biçimlerini görebileceklerdir, bunlar arasnda: angay Qinpu Spor Tesisi, angay Expo Binas, Pekin Sahne Sanatlar Merkezi, Pekin Uluslararas Havaliman, Çin Ulusal Film Müzesi, Çin Bilim ve Teknoloji Müzesi, Çin Sanayi ve Ticaret Bankas Genel Müdürlük Binas; Hainan ada ilindeki BOAO Asya Forumu Binas, Sanya Tatil beldesi Sheraton Oteli, Zhejiang Bilim ve Sanat Akademisi ve dierleri..

Kitaptaki mükemmel fotoraflar çeken Yang Chaoying ve Fu Xing'a deerli katklarndan dolay ve kitabn zorlu çevirisine katkda bulunan Lale Fato Tunçman'a teekkür ederiz.

Editör: Deniz Kzlçeç

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Architettura Design e Moda » Architettura e Urbanistica » Opere generali

Editore Pekyolu Kültür Ve Edebiyat

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786059914932

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Çada Çin Mimarisi"

Çada Çin Mimarisi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima