Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Éden a folyónál

Kurt Vonnegut
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
6,33

Kurt Vonnegut, a próféta, guru, nevettet, mesemondó, gondolkodó, a világirodalom megkerülhetetlenül eredeti, újító alkotója, a földlakók szociális lelkiismeretének ébren tartója nincs többé közöttünk. Ismeretlen helyen tartózkodik, de idrl idre onnan is hallat magáról. Üzen. Immár negyedik posztumusz kötetével biztat és tanít. Ersíti lankadó hitünket. A mondanivaló ismét léleknemesít: korántsem biztos, hogy az emberlétnek volna definiálható értelme. Valószínleg nincs. De ez a körülmény sem engedély az erseknek, hogy bántsák a náluk gyengébbet. A gyengébbek pedig vegyék észre az élet szépségét.

Jelen kötetben hat nagyon korai, szépséges novellát találunk, meg egy Kolumbuszról szóló esszét, illetve egy különös szövegtöredéket. Fiókban maradtak, mert az írónak feltehetleg még tervei voltak velük. A mondat közben megszakadó töredék közzététele arra utalhat, hogy a Mester hagyatékának kezeli végeztek a padlássöpréssel. Az életm teljes egésze, íme, közkincs. Nagyszer hír a Vonnegut-rajongók világszerte növekv táborának.

- Úgy tartják, hogy Párizs a Föld legszebb városa - jegyezte meg Marie.

- Baromság! A Föld legszebb városa Indianapolis. A Föld legszebb épülete a Graceland Avenue 4916. Annak a háznak a nappalijában található a Föld legszebb karosszéke. És ha eltnne a pénzem, miközben a Föld legszebb karosszékében ülök, csak a jó kis hátpárnácskám mögé nyúlok. És hopp! Ott a pénz!"

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/05/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632277943

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Éden a folyónál"

Éden a folyónál
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima