Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Egy megdöbbent titok és egy édesen keser szerelem története." - Niitaabell világa blog

...rendkívül izgalmas, kiszámíthatatlan történet..." - Kitablar Blog

Érzelmekkel teli utazás a múltba." - Pandalány Olvas

Titkok és szerelem a 19. Századi Kubában

A 19. Századi Kubában kétkötetes sorozat három asszony történetét meséli el, akinek sorsát tudtukon kívül titkozatos er köti össze. A sorozat els részében megismerhetjük a fiatal Veronicát, aki európai tanulmányait befejezve, hosszú évek után tér vissza családja cukornádültetvényére. A lány oldalán mi is felfedezhetjük az akkori Kuba szépségeit: az óceán azúr partjait, a zöldell trópusi erdket és a vörösen izzó földeket...

A paradicsomi körülmények ellenére Veronica képtelen megbarátkozni a rabszolgatartás embertelenségeivel, ráadásul éjszakántként baljós hangokra riad, nappal pedig a szüli ház titkokkal terhelt hangulata nyomasztja. A lány végül e titkok nyomába ered, ám hirtelenjében a lehet legkiszolgáltatottabb helyzetben találja magát. Veronica kétségek közt rldik, amikor feltnik egy tehets és ifjú földbirtokos, aki ördögi vonzervel láncolja magához a lányt...

Mindeközben rabszolga-felszabadító és függetlenségi mozgalmak hsei munkálkodnak titokban, akiknek táborához Veronica is csatlakozik.

Budai Lotti India és Japán egzotikus tájai után egy újabb távoli vidék izgalmas történelmi idszakát tárja az olvasók elé, a 19. Századi Kubát. Rabszolgatartók és ültetvényesek, spanyolok és bennszülöttek, egyházi dogmák és boszorkányság.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Álomgyár Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/10/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155929670

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Édes ébredés"

Édes ébredés
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima