Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

I grunden god : en optimistisk historia om människans natur

Rutger Bregman
pubblicato da Natur & Kultur

Prezzo online:
12,48

Ingen överraskning om I grunden god blir den nya Sapiens för år 2020" The Guardian

I grunden god fick mig att se mänskligheten på ett nytt sätt."
Yuval Noah Harari

I grunden god handlar om en idé som är urgammal men som ofta glömts bort i samhällsdebatten. Idén har gott stöd i forskningen och vi får den vanligtvis bekräftad i möten med andra människor.
Den här radikala idén kan förändra samhället i grunden, menar Rutger Bregman, som här tar sig an diskussionen om människans grundläggande natur. Utifrån forskning från olika fält tar han oss med på en resa genom historien för att hitta nya svar på gamla frågor: Hur gick det egentligen till när Homo Sapiens etablerade sig på jorden? Hur kan de största krigsutbrotten i människans historia förklaras? Vad ligger bakom när människan begår onda handlingar?

Synen på människans natur är en vattendelare för hur vi ska lösa några av de största samhällsutmaningarna i dag: klimatkrisen, politiken, skolan, hälsovården och mycket annat. Tiden är inne för en ny diskussion om människans natur.

"Underbar läsning! Uppiggande, tillgänglig och full av fantastiska berättelser." The Sunday Times

"Välgörande och välkommet att läsa en så trovärdig och trevlig hyllning till människans inneboende godhet. " The Observer

Mycket varmt rekommenderad." Stephen Fry

"Exceptionell läsning!" Matt Haig

Dettagli

Generi Non definito

Editore Natur & Kultur

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/11/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789127168718

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "I grunden god : en optimistisk historia om människans natur"

I grunden god : en optimistisk historia om människans natur
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima