Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Az Egyesült Államok egykori first ladyjének személyes hangú, átüt erej és inspiráló önéletrajza. Michelle Robinson gyermekkorát Chicago déli részén töltötte. A család tettéri lakásában egy szobában lakott bátyjával, Craiggel, akivel gyakran fogócskázott kint a parkban. Szüleinek, Fraser és Marian Robinsonnak köszönheti szókimondását, bátorságát. Innen az élet távolabb repítette: a Princeton nagyeladóitól, ahol elször tapasztalta meg, milyen érzés egyedüli feketének lenni egy teremben, a csupa üveg irodaházig, ahová elszánt és lelkes társasági szakjogászként került. Itt toppant be irodájába egy nyári reggelen egy joghallgató, Barack Obama, és borította fel szépen felépített terveit. Michelle Obama most elször mesél házasságuk els éveirl, arról, miként próbált egyensúlyt teremteni a munkája és a családi élet között, miközben férje politikai karrierje gyorsan ívelt felfelé. Beavat az elnökválasztáson való indulásról szóló vitáik részleteibe, és ír arról is, hogyan élte meg a népszerség terhét és a kritikákat a kampány során. A bájjal, humorral és szokatlan szinteséggel elmesélt történetekben igen érzékletesen számol be a színfalak mögött zajló eseményekrl, amelyeknek a családja a történelem rivaldafényébe kerülve lett részese. Hasonlóan élvezetesen ír a Fehér Házban eltöltött nyolc meghatározó évrl, amelyek során megismerte az országot, és az ország is megismerte t. Az Így lettem hol szerény iowai konyhákba, hol a Buckingham-palota báltermeibe kalauzol minket. Megtapasztaljuk a mérhetetlen szomorúság, az elképeszt szívósság és bámulatos kitartás pillanatait is. Egészen közelrl láthatjuk, mi zajlik e páratlan, úttör történelmi személyiség lelkében, miközben azért küzd, hogy hitelesen éljen, hogy saját erejét és hangját magasabb eszmék szolgálatába állítsa. szintén és bátran megosztott történetei arra ösztönöznek, hogy feltegyük magunknak is a kérdést: kik vagyunk és kivé akarunk válni.

Dettagli

Generi Politica e Società » Donne » Femminismo e storia delle donne

Editore Hvg Könyvek

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/12/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633047446

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Így lettem"

Így lettem
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima