Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

etrnaest godina nakon Korekcija" i pet godina nakon Slobode" Franzen je napisao još jedan velik roman, najintimniji dosad, u kojem je svojem glasu dodao neke nove tonove".

The New York Times

istoa", naslov novog romana Jonathana Franzena, ujedno je i znaenje imena glavne junakinje (Purity) i koncept koji zadobiva mnoge oblike u romanu.

Purity Pip Tyler živi kao skvoterica u Oaklandu, optereena je studentskim kreditom, a jedina joj je obitelj majka. Odrasla gotovo u izolaciji, ne zna majin pravi identitet ni tko joj je otac i boji se da nikad nee imati normalan život.

Druženje s anarhistima iz Njemake odvodi Pip u Južnu Ameriku gdje poinje raditi kao pripravnica u Sunanom projektu, hakerskoj skupini slinoj WikiLeaksu. Pip se nada da e tamo otkriti tajnu svoga podrijetla. Na elu grupacije karizmatini je Andreas Wolf, koji je mladost proveo u Istonoj Njemakoj i proslavio se u vrijeme pada Berlinskoga zida. Premda mnogo stariji od nje, Wolf pokazuje naklonost prema Pip i izmeu njih se razvija poseban i intenzivan odnos.

Ova se pria grana u prošlost i sadašnjost, u sedam povezanih dijelova knjige koji su ispripovijedani kroz prizme razliitih likova. Pri tom Franzen stvara svijet originalnih i nezaboravnih likova - novinari, leakeri, ljubavnici i supružnici, loši pisci, karijeristi, tragiari.

Gotovo svaki lik u romanu traži "istou" u nekom obliku, a propitivanje istine i laži, istog i zagaenog dogaa se na mnogim razinama njihove egzistencije i meusobnih odnosa. 

istoa" je zamršen, ali savršeno kontroliran roman o velikim temama (život u komunizmu i pad Istonog bloka, ogoljavanje privatnosti u eri interneta, korupcijske afere u visokoj politici, toksinost kulture opsjednute slavom). No ipak, u samom srcu romana pulsiraju puno intimniji problemi i teme: propali brakovi, slomljena prijateljstva, muna djetinjstva, seksualne fantazije i perverzije, trenuci kad se suoavamo s vlastitim demonima, ludilom i kaosom. Svi likovi u romanu nose neku svoju tajnu, sram i krivnju, a sâm Franzen "istou" je nazvao knjigom o našim modricama i povredama.

Ovim romanom Franzen je još jedanput pokazao da je izuzetan pripovjeda koji pronie u bolne toke današnjice i naše egzistencije, snažno, duhovito i s profinjenom dozom ironije.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore V.b.z. D.o.o.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/12/2017

Lingua

EAN-13 9789533047546

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "istoa"

istoa
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima