Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Fra klodens værksted. En biografi om Sophus Claussen

Keld Zeruneith
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
9,27

"Fra klodens værksted. En biografi om Sophus Claussen" fortæller om en af århundredskiftets største danske digtere, som fik en enorm indflydelse på dansk poesi både gennem sine egne værker og gennem sine venskaber med andre af tidens store digtere. Sophus Claussens spændende liv, hans forhold til kvinder og andre digtere og kunstnere behandles side om side med de værker, som de forskellige begivenheder og forhold inspirerede.

Bogen er den første biografi om Sophus Claussen, der baserer sig på alt det materiale, der endnu findes om ham og af ham heriblandt over 100 notesbøger, der er en del af Det Kongelige Biblioteks samling. Digterens komplicerede personlighed, hans store kunstneriske udvikling og betydning samt hans begivenhedsrige liv danner grundlaget for dette unikke portræt. Keld Zeruneith (f. 1941) er en dansk litteraturforsker og digter, der har udgivet flere digtsamlinger og biografier om danske digtere som Johannes Ewald, Sophus Claussen og Emil Aarestrup. Han har blandt andet modtaget Georg Brandes-Prisen, Holberg-medaljen, Søren Gyldendal-prisen samt Statens Kunstfonds hædersydelse for sit store arbejde med dansk litteratur.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Storia e Critica letteraria » Poesia e poeti » Autobiografie e biografie letterarie , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Scrittori, poeti e letterati

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/04/2021

Lingua Danese

EAN-13 9788726551976

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Fra klodens værksted. En biografi om Sophus Claussen"

Fra klodens værksted. En biografi om Sophus Claussen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima