Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ölüler Evinden Notlar

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
pubblicato da Can Yaynlar

Prezzo online:
1,20

Dostoyevski ilk önemli öykülerini yazdktan ve az çok tannr olduktan ksa süre sonra, birtakm siyasi faaliyetlerinden dolay Çar rejimince yarglanp kürek cezasna çarptrlmt. Bu nedenle yaklak on yl edebiyattan da, edebiyat ortamlarndan da uzak kald. Ölüler Evinden Notlar, Dostoyevski'nin, cezasn çekmek üzere gönderildii Sibirya'daki kamptan gözlemler içeriyor. Mahkûmlarn hikâyeleri, kiilikleri, günlük hayatlar, korkular, dostluklar ve dümanlklar... Dostoyevski, her zamanki güçlü psikolojik tahlilleri, sra d bak açs ve çarpc yorumlaryla ele alyor mahkûmlar; onlar adeta birer gözlem odasna koyuyor ve biraz da kaçk bir bilimadam tavryla izliyor. Çarlk Rusyas'nn gerçek yüzünü, yaad ve tüm yurttalarna yaatt korkunç adaletsizlii aktaryor. Suç nedir, suçlu kimdir? Bunu ortaya koyacak evrensel hukuk nerede bulunur? Yazar, gözlemleriyle, kendi savunmasn da yapm olur.

Ölüler Evinden Notlar, Fyodor Dostoyevski için on yl aradan sonra edebiyat dünyasna görkemli bir dönü anlamna geliyordu. Bugünün okurlar içinse her eyden önce vazgeçilmez bir klasii iaret ediyor.

nce Kapak:

Sayfa Says: 384

Bask Yl: 2015

e-Kitap:

Sayfa Says: 308

Bask Yl: 2012

Dili: Türkçe
Yaynevi: Can Yaynlar

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750723186

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ölüler Evinden Notlar"

Ölüler Evinden Notlar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima