Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Önce airleri Yaktlar

Ahmet Cemal
pubblicato da Can Yaynlar

Prezzo online:
4,76

Deneme ne ie yarar? Edebiyatn olmazsa olmaz deneme, yalnzca sanat yaptlarna ya da politik, kültürel konulara bakmz deitirmez, tpk has edebiyatn yapt gibi, iç dünyamz da zenginletirir, ufkumuzu geniletir. Usta denemeci Ahmet Cemal, Türkçenin tüm zenginliini, rengini, zekâsn kullanarak yazd denemeleriyle okurumuza denemeyi sevdiren yazarlarmzdan biri.

Önce airleri Yaktlar'da onun son dönem denemelerini bulacaksnz. Kimi zaman bir günlük parçasna, kimi zaman okuruyla bir dertlemeye, kimi zaman ülkemizin can alc politik gerilimine deinen Ahmet Cemal, yaadklarmz elinizdeki kitabn balyla özetlemiyor mu zaten: Önce airleri Yaktlar. Sonra sanatn tüm alanlarn aaladlar; heykelleri yktlar, tiyatrolar kapattlar; ders kitaplarnda iirleri sansürlediler... Ama susturamadlar. Önce airleri Yaktlar, susmayan bir edebiyat adamnn kaleminden çkt ite...
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 280

Bask Yl: 2014

e-Kitap:

Sayfa Says: 242

Bask Yl: 2014

Dili: Türkçe
Yaynevi: Can Yaynlar

Dettagli down

Generi Politica e Società » Studi interdisciplinari e culturali

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750724602

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Önce airleri Yaktlar"

Önce airleri Yaktlar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima