Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Änglastaden : Berättelser fran Beslan

Erika Fatland - Johannes Molin
pubblicato da Norstedts

Prezzo online:
7,11

I september 2004 följde en hel värld skolmassakern i Beslan i norra Kaukasus. 186 barn och 147 vuxna miste livet i en av historiens brutalaste terroraktioner.

Men vad hände efter det att världspressen vänt intresset at annat hall och kamerorna stängts av? Hur var det möjligt att leva vidare i denna smastad, som varit en sömnig och fridfull plats i en orolig del av Ryssland? Vad hände under dessa tre dramatiska dagar? Vilka var terroristerna? Vad var deras mal? Vilken roll spelade den hemliga ryska säkerhetstjänsten vid den tragiska utgangen av händelseförloppet, och varför har de som öppet kritiserat den ryska regeringens handlande blivit hotade och även mördade?

Erika Fatlands undersökning delar sig i tva spar: a ena sidan ett djupt berörande porträtt av de efterlevandes ramponerade liv, a andra sidan ett analytiskt och precist detektivarbete som följer de manga gömda ledtradarna i den tragiska terrorattackens efterspel. Dessutom berättar boken om Kaukasus dramatiska historia och ger en unik bild av de stormar som skakat denna okända del av Ryssland.

Änglastaden är den mest omsorgsfulla och utförliga beskrivningen av terrorhandlingen i Beslan hittills. Boken nominerades till Bragepriset 2011.

Dettagli down

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Norstedts

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/08/2012

Lingua Svedese

EAN-13 9789113048406

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Änglastaden : Berättelser fran Beslan"

Änglastaden : Berättelser fran Beslan
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima