Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Yl 1846'dr. Genç Dostoyevski, ilk roman nsancklar' tamamlar tamamlamaz ev arkada yazar Grigoroviç'e okutur. Grigoroviç o kadar heyecanlanr ki birkaç kez kalkp Fyodor'un boynuna sarlmak ister; fakat arkadann ar duygu gösterilerinden holanmadn bildii için yapmaz. Grigoroviç ertesi gün roman yazar ve yaymc Nekrasov'a götürür; kitaptan çok etkilenen Nekrasov da eletirmen Belinski'ye... "Yeni Gogol dodu!" der, Nekrasov, daha kap aznda. Ayn günün akam, Belinski'ye tekrar uradnda onu heyecan içinde bulur: "Nerede kaldnz? Nerede bu Dostoyevskiniz? Genç mi? Kaç yanda? Hemen getirin bana onu!"

Belinski'nin evine getirilen yirmi üç yandaki genç yazar, daha sonra orada olanlar öyle anlatacaktr: "Ve ite... beni onun yanna götürdüler. Belinski'yi birkaç yl önce heyecanla okumutum, ama bana ürkütücü ve sert gelmiti ve benim nsancklar'mla alay edecek diye düünüyordum. Beni çok saygl ve arbal bir ekilde karlad; ama daha bir dakika bile geçmeden her ey bambaka oldu... Ateli ateli, alevli gözlerle konuuyordu. "Siz kendiniz anlyor musunuz?" diyordu bana tekrar tekrar, alkanl olduu üzere bararak, "Ne yazm olduunuzu anlyor musunuz?.. Bütün bu korkunç gerçei, bizlere göstermi olduunuz bu gerçei siz mi düündünüz? Olamaz, sizin gibi yirmi yanda birinin bütün bunlar anlam olmasna imkân yok... Gerçei kefetmi ve bir sanatç olarak ilan etmisiniz, size bir yetenek verilmi, yeteneinizin deerini bilin ve emin olun, siz büyük bir yazar olacaksnz."

Yl 2013. 167 yl sonra Dostoyevski her kuan baucu yazarlarndan olma özelliini koruyor ve nsancklar, onun dünya edebiyatna ilk armaan...

nce Kapak:

Sayfa Says: 184

Bask Yl: 2016

e-Kitap:

Sayfa Says: 129

Bask Yl: 2013

Dili: Türkçe
Yaynevi: Can Yaynlar

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750720284

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "nsancklar"

nsancklar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima