Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Äntligen vardag : Älska måndagar i med- och motgång

Hanne Løvdahl - Petter Stordalen
pubblicato da Bazar Förlag

Prezzo online:
7,58

Ett liv består av i genomsnitt 30 295 dagar. De allra flesta av dem är vardagar. Likväl lever vi människor för helgerna.

I sin nya bok berättar Petter Stordalen om vad som har gjort honom till en av Nordens mest framgångsrika entreprenörer och företagsledare. Han är övertygad om att livets mening inte är det som händer i helgen, utan det som sker i vardagen. Det är måndagen som är dagen för att skapa, förändra och bygga drömmar.

Med hjälp av egna erfarenheter och aktuell forskning ger Petter Stordalen dig sina tio bästa tips för att lyckas i vardagen. Vad är hemligheten bakom succén? Varför lönar det sig att vara naiv? Hur får du turen att hitta just dig? Och hur kan du sova dig till att bli multimiljonär?

Dettagli

Generi Non definito

Editore Bazar Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/01/2021

Lingua Svedese

EAN-13 9789180061926

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Äntligen vardag : Älska måndagar i med- och motgång"

Äntligen vardag : Älska måndagar i med- och motgång
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima