Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Året uden sommer

Erika Fatland
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
12,47
13,12
-5 %
13,12

Hvorfor læse en bog om Utøya?
Er der ikke nogle ting, der har det bedst med at blive glemt? Hvad er meningen med at dykke ned i noget, der alligevel overgar enhver forstand? Der er tre korte svar pa de spørgsmal, og de findes alle i Erika Fatlands bog. Ikke i de utænkelige rædsler, der lige pludselig blev virkelighed for en gruppe unge mennesker pa sommerlejr. Men i de ufattelige menneskelige ressourcer, som selv helt unge mennesker kan mønstre, nar de star i noget, som de færreste af os har fantasi til at forestille sig. Det mod, den kærlighed til livet og den klogskab, som kun viser sig, nar vi har allermest brug for den. De findes i det sorgarbejde, der er blevet de overlevende og de efterladte til del. Og det findes i en forstaelse ikke af Breivik men af de lighedstræk, der er mellem hans gerninger, og andre som ham dem, som efterforskerne
kalder de ensomme ulve".

Dettagli down

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti » Periodi storici » Storia del XX e XXI secolo

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/07/2013

Lingua Danese

EAN-13 9788711377840

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Året uden sommer"

Året uden sommer
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima