Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Árnyak könyve

Kuruc Attila
pubblicato da Könyv Guru

Prezzo online:
7,11

Ha a sötétség megtalál minket és csontunkig hatoló fájdalmat kapunk tle, akkor azt el kell fogadnunk, mint egy ajándékot. Nem szabad menekülni elle, át kell élni a lehet legmélyebben. Magunkba kell, hogy öleljük és eggyé kell vele válnunk, mígnem teljesen a részünkké nem lesz. Aztán meg kell fordítani ezt a hatalmas energiát, és felhasználva azt tovább kell menni az úton, mely tisztábbá válik az élmény által. A sötétség és a fájdalom a barátaink kell, hogy legyenek."
Az alkoholista Harry Bradford az öngyilkosság gondolatával játszik, miután nem tudja túltenni magát felesége halálán. Amikor azonban betér egy antikváriumba, céltalan élete új értelmet nyer. Anne és Jim Dalton boldog házasságban élnek kisfiukkal, Adammel együtt. Az idillnek akkor szakad vége, mikor egy nap Adam nem jön haza az iskolából. Másnap a rendrség egy elhagyatott házban találja meg a fiú megcsonkított holttestét, aki kegyetlen rituális gyilkosság áldozata lett. Miután a házaspár és Harry útjai egy si kötet, az Árnyak könyve által keresztezik egymást, Anne és Jim eltt egy addig ismeretlen világ tárul fel, felcsillan a remény, hogy újra magukhoz ölelhetik imádott gyermeküket. De az út, amire ráléptek, fájdalommal, vérrel és halállal van kikövezve. Végén talán emberségük utolsó morzsáját is fel kell adniuk.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantasy

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/11/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155803383

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Árnyak könyve"

Árnyak könyve
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima