Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

stanbul'un Geçmi Günlerinde Yeme çme

Sermet Muhtar Alus
pubblicato da Can Yaynlar

Prezzo online:
5,83

Sermet Muhtar Alus, yazd bini akn yazyla okurlarna hep bir ehrin, genellikle de 19. yüzyl sonlaryla 20. yüzyl balar arasndaki döneminin hayatn anlatm bir yazardr; sk kulland tabirle "eski stanbul"un yazar. Önce Merutiyet, sonra da Cumhuriyet'i sadece birer rejim deiiklii gibi deil, toplum hayatndaki büyük dönüümler olarak yaam birkaç kuaktan okura, çok da eski olmayan "eskiler"in holuk ve acayipliklerini anlatarak ekmeini kazanm bir yazar.

Çou ilk defa kitaplaan bu yazlarnda Alus'un son derece elenceli klavuzluuyla turumuza önce stanbul'un lokanta, meyhane, mesire yeri, börekçi gibi mekânlarn ziyaret ederek balyoruz. Müslümanlarn iftar ve bayram sofralarna, Hristiyanlarn panayrlarna uradktan sonra sokaktan insan hikâyelerini dinliyoruz. Et ve balk yemeklerinin ardndan bostanlara, meyve bahçelerine dalp maruldan prasaya, üzümden portakala onlarca sebze ile meyvenin birbirinden ho ayrntlarla dolu "monografi"lerini okuyoruz. stanbul'un bu bostanlar ve bahçeler sayesinde enikonu kendine yeten bir ehir olduunu da görüyoruz içimiz szlayarak. Karakulak'tan Hamidiye'ye ehrin sular etrafnda oluan mesire kültürünü ballandra ballandra anlatan bu hünerli hikâye anlatcs eliinde tatllar ve kuruyemileri de tattktan sonra stanbul'un geçmi günlerinde rak, arap, bira, çay, kahve ve nargile gibi mükeyyifatn keyfini çkararak turumuzu sonlandryoruz.

Alus'un dilinin zenginliine, olaanüstü kulak hafzasna, hemen her kesimin gündelik konuma ve düünme tarzlarn inanlmaz bir detayclkla hatrlayp muzip mizah duygusuyla aktarabilmesine duyduumuz hayranlk kalyor aklmzda.

Erdir Zat da kitaba yazd sunuta Alus'un bu güzel yazlarnn satr aralarndan yola çkarak önemli noktalara dikkat çekiyor.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli down

Generi Politica e Società » Studi interdisciplinari e culturali

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750750540

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "stanbul'un Geçmi Günlerinde Yeme çme"

stanbul
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima