Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Max és Leon végre együtt tervezgetik a békés jövt. Ami azonban sajnos ebédig sem tart ki, mert egy telefonhívás arra figyelmezteti ket, hogy azonnal meneküljenek. Hseink a 17. századi London, az ókori Egyiptom, majd Pompeji és a 14. századi Southwarkot érintve keresztül-kasul száguldoznak az idben, de úgy tnik, minden hiába, mert a jövben létrehozott Idrendrség ell senki nem menekülhet el, aki veszélyt jelenthet az idtengelyre. Végül a St. Maryben keresnek menedéket, ahol hamarosan újabb veszélyek leselkednek rájuk.
Mint rendesen, a negyedik történet is bvelkedik humorban, ám véresen komorrá válik, amikor a túlerben lév Idrendrség minden idsíkon egyszerre indít támadást a St. Mary ellen. A végs és kétségbesett küzdelemben maga az épület is összeomlik, csak a szakácsn és Max leleményességén múlik, fennmaradhat-e egyáltalán a St. Mary.
Szóval egy jó ers tea nem fog megártani

Dettagli

Generi Non definito

Editore Metropolis Media Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/05/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789639866539

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ösvény az idben"

Ösvény az idben
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima