Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A fváros eleshet, a hadsereg széteshet, de a gyzelmet nem adjuk."

Tamás tábornagy sikeresen visszaérkezik szeretett hazájába, ám a fváros, Adró, történetében elször idegen megszállók kezére került. Egyetlen fia eltnt, szövetségeseit képtelen megkülönböztetni az ellenségeitl, az ersítés pedig csak hetek múlva érkezhet.

A továbbra is a Kez támadásait nyög, vezet nélkül maradt adrói hadsereg végül önmaga ellen fordul. Adamat felügyel ebbe a konfliktusba keveredik elrabolt fia keresése közben.

Kétlövet Tániel, akit saját katonái üldöznek, igyekszik megóvni az egyetlen reményt arra, hogy Adró pusztulás nélkül vészelje át a háborút

Az SZI KÖZTÁRSASÁG a Lpormágus-trilógia eposzi zárása.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Fantasy , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy

Editore Fumax

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/07/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155514654

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "szi köztársaság"

szi köztársaság
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima