Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Losonc, 1918-1919. Sorsfordító események, amelyeket távoli erk indítottak el, de mindenkit érintett.
Két élet, két sors, két történet, amelyek egymás mellett futnak, szorosan összekapcsolódva. Két hivatalnok, akik féltik életüket, munkájukat, szeretteiket. Ellenállás vagy behódolás? Imre, a folyton lázadó természet ember, és Ádám, a nyugodt, családszeret férfi a történelem vihara mellett meg kell, hogy küzdjön magánélete problémáival, tragédiáival is. Mire lesznek képesek a hatalmas történelmi erk sodrásában?
Foglár Gábor 1989-ben született a felvidéki Rimaszombatban, majd Almágyban nevelkedett. Írásai történelmi témájúak, egy kis helytörténeti jelleggel fszerezve, a Felvidékhez kapcsolódva. Foglalkozását tekintve tanár. Szabadidejében - az írás mellett - brmvességgel és íjkészítéssel foglalkozik.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia dell'Europa

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/04/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155803543

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ítéletid"

Ítéletid
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima