Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Útmutató hölgyeknek a kalózélethez

Mackenzi Lee
pubblicato da Alexandra Kiadó

Prezzo online:
9,04

Jane Austin, Oscar Wilde és Indiana Jones összegyúrásából született ez a finoman anakronisztikus csemege." Kirkus Reviews
Egy évvel azután, hogy bátyjával, Montyval kalandos útra vállalkoztak, Felicity Montague visszatér Angliába. Egyrészt menekül egy házassági ajánlat ell, másrészt szeretne beiratkozni egy orvosi iskolába. Ám hiába intelligens és szenvedélyes, az iskola vezetsége elutasítja, mert szerintük csak férfiak képviselhetik a tudományt. Hirtelen azonban új lehetség nyílik meg eltte: egy híres orvos, akit ismeretlenül is csodál, feleségül veszi Németországban él gyerekkori barátnjét. Felicity rendületlenül hiszi, hogy megváltozna az élete, ha találkozhatna az orvossal, csakhogy van egy bökken: nincs pénze a hosszú útra. Szerencsére egy titokzatos fiatal n hajlandó állni a költségeket, ha vele mehet mint a szobalánya. Felicity kételyei ellenére beleegyezik, amikor azonban fény derül útitársa valódi indítékára, már együtt sodródnak egy veszedelmes küldetés során a német vidékrl Zürich utcáira, majd onnan az Atlanti-óceán mélyén rejtz titkok felé.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Alexandra Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/12/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634475798

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Útmutató hölgyeknek a kalózélethez"

Útmutató hölgyeknek a kalózélethez
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima