Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Što e biti s nama

Borivoj Radakovi
pubblicato da V.B.Z. d.o.o.

Prezzo online:
15,56

Što e biti s nama vrhunski je ispisan distopijski roman. Njegova glavna junakinja prebogata Lili, koja stanuje visoko u neboderu na Cvjetnom trgu Petra Preradovia ter bratstva i jedinstva, jednog dana ulazi u Krugama u zagrebaku podzemnu željeznicu da bi upoznala obian život. Pokree se golemi sudar sa životima ljudi koji se bore za goli opstanak, a nešto kasnije na džamiju, koja je sagraena u neposrednoj blizini njezinog nebodera, iz kanadera bude spuštena vodena bomba. Silovita promjena zahvaa grad. Lili upoznaje e-Rome, brojne manjince i manjinke, najrazliitije socijalne grupacije i preko njih pokušava spasiti Zagreb. Radakovi slamnigovski razigrano vodi priu kroz jezine razlike svih tih grupacija, što romanu daje dodatnu itljivost na višoj razini. Pred itateljem je orkestracija stilskih i životnih bogatstava prve vrste.

Alojz Majeti

Jedni e rei da je rima zastarjela, drugi da je roman u stihovima mrtav. A kako je onda mogue da je ovaj stilistiki britko napisan roman, koji k tome tee, zaplie se i rasplie bitno ispred (našeg) vremena, tako suptilno i spretno izvezen tom vezanom formom, dokazujui svakim retkom da nam je jezik i za tako smione književne eksperimente krajnje upotrebiv, zgodimice nenadjebiv?

Boris Peri

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore V.b.z. D.o.o.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/12/2017

Lingua

EAN-13 9789533047577

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Što e biti s nama"

Što e biti s nama
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima