Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

u Acayip Beyin

Tark Uslu
pubblicato da Uurböcei

Prezzo online:
0,90

Beynin Hayat Bilgisi ve Fen Bilgisi kitaplarnda yazmayan, çok acayip gerçekleri

Türkiye'nin en çok satan, çocuklar için yazlm popüler bilim dizisi ACAYP EYLER'in 21. kitab U ACAYP BEYN

Dizinin bu kitabnn konusu, bütün o öteki "Acayip eyler" kitaplarndan çok daha acayip!

Sayfalar arasnda "Beynim, beynimi merak ediyor!", "Mumyann kayp beyni", "Kafamn tasn attrmayn!", "Kod ad: BOS", "Hepimiz sulu beyinliyiz!", "Phineas Gage olay", "Srlar odas: Talamus", "Bu beyin benim, ben bu beyin deilim!" gibi birbirinden ilginç bölümlerin yer ald kitap, Acayip eyler Dizisi'nin sk takipçileri tarafndan bir süredir merakla bekleniyordu. Ve Tark Uslu, bu beklentiye deecek bir kitapla, ilk 20 kitaptan sonra "sezon finali" yapt diziye geri döndü.

Hanmefendiler, beyefendiler! Acayip eyler Dizisi'nin ikinci sezonu balad! U ACAYP BEYN, bugüne kadar okuduunuz maceralarn en acayibi, sarsc, çarpc, bilgi dolu ve her zaman olduu gibi elenceli konularla karnzda!

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Sport e Tempo libero » Hobby, enigmistica, quiz e giochi

Editore Uurböcei

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786052236994

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "u Acayip Beyin"

u Acayip Beyin
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima