Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Övergivenheten

Elisabeth Åsbrink - Miroslav Sokcic
pubblicato da Bokförlaget Polaris

Prezzo online:
4,59

Övergivenheten är en roman om en familj, om tre kvinnor och tre städer, som bygger pa Elisabeth Åsbrinks egen familjehistoria. Berättarjaget vill en gang för alla vill sätta namn pa den ödsliga skugga som följt henne genom livet och som hon misstagit för normaltillstand. Genom att skildra Rita, Sally och Katherine, sparar hon hur hemligheter, lögner och tabun gar fran en generation till nästa. Det är en fängslande berättelse om kärlek, emigration och mänskligt liv i hatets skugga. Övergivenheten gestaltar med stor inlevelse erfarenheter och skeenden, saväl vardagliga som mer dramatiska,under nittonhundratalet i Thessaloniki, London och Stockholm, och följer sparen tillbaka till judarnas fördrivning fran Spanien under 1300-talet och 1400-talet. Det är en klassisk författarfraga: vem är jag och vad är det för värld jag befinner mig i? Jag har levt i sa manga ar som om jag var pa en öde ö, som om jag var helt ensam, som om jag inte hade nagra släktingar, ingen historia, ingenting. Pa ett sätt har jag skrivit den här boken för att se: is there anybody out there? Jag har följt mina tradar av familjehistoria och försökt att bygga en familj.

Elisabeth Åsbrink är författare och journalist, tidigare anställd pa Sveriges Television. Hon debuterade 2009 med Smärtpunkten, om Lars Norén och polismorden i Malexander. 2011 kom Och i Wienerwald star träden kvar, om en pojke som levde i Sverige under kriget, atskild fran sina föräldrar i Wien. Boken riktade ocksa ljuset mot Ikea-grundaren Ingvar Kamprads nazistiska förflutna. 1947 fran 2016 är en krönika över ett ar där var samtid formades, och Orden som formade Sverige (2018) är en exposé över svenska ord, uttryck, talesätt, värderingar. Elisabeth Åsbrink har nominerats till Augustpriset tre ganger och vunnit det en gang, för Och i Wienerwald star träden kvar.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Bokförlaget Polaris

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/08/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789177953722

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Övergivenheten"

Övergivenheten
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima