Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A Nagy Négyes

Agatha Christie
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
5,57

Poirot nagy útra készül, hogy a világ leggazdagabb emberének felkérésére egy dél-amerikai rejtély nyomába eredjen, amikor váratlanul betoppan régi barátja, Hastings kapitány, aki éppen Argentínából érkezett. Alig váltanak néhány mondatot, mikor egy újabb hívatlan, ám ezúttal ismeretlen vendég esik be hozzájuk. A férfi rossz állapotban van, félrebeszél és gyorsan teleír egy lapot négyesekkel aztán hirtelen kitisztul az elméje. Négy különös emberrl - egy kínairól, egy amerikairól, egy francia nrl és a Pusztítóról -, a Nagy Négyesrl tesz említést, majd elveszti az eszméletét. Poirot egybl megérti, hogy a roppant veszélyes nemzetközi bnbanda került az útjába vagy netán áll a világuralomra tör bnszövetkezet útjában? Vajon mit akarnak a híres nyomozótól? Poirot és hséges társa, Hastings fölveszi a kesztyt, és ringbe száll a Nagy Négyes ellen.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/05/2021

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634797234

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A Nagy Négyes"

A Nagy Négyes
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima