Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Gyönyör történet istenekrl és istennkrl, királyokról és királynkrl, halhatatlanságról és az emberi szívrl. A fiatal Patroklosz királyok sarja, mégis számzik otthonából, amikor akaratlanul egy fiú halálát okozza. Az ifjú a híres-neves hs, Péleusz király udvarába kerül, ahol együtt nevelkedik a király fiával, Akhilleusszal. Az aranyszke hajú herceg már gyermekként is ers, gyors és vonzó - ellenállhatatlan mindazok számára, akik találkoznak vele. Arra rendeltetett, hogy egy napon legyen a legkiválóbb görög. Patroklosz és Akhilleusz nem is különbözhetne jobban egymástól, mégis különleges, eltéphetetlen kötelék szövdik közöttük. Amikor Parisz, a trójai királyfi elrabolja a gyönyör Helenét Spártából, Hellász minden hsét harcba szólítják a trójaiak ellen. Akhilleusz nem tud ellenállni az istenek által neki ígért dicsség és hírnév csábításának, így csatlakozik a görög seregekhez. Patroklosz pedig félelem és a barátja iránt érzett szeretet között rldve követi t Trója falai alá, noha tudja, a sors szörny áldozatot követel majd mindkettjüktl...

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura , Romanzi e Letterature » Avventura

Editore General Press

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/12/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789636437404

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Akhilleusz dala"

Akhilleusz dala
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima