Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Helmer, a korosodó gazda magányosan él a tanyáján ápolásra szoruló, ids apjával. Nem választotta ezt a magába záruló, eseménytelen életet: valamikor régen, ikertestvére váratlan halálát követen behódolt a szüli akaratnak, így élete kényszerpályára került. Van-e még innen visszaút? Nyithat-e új fejezetet az ember ötvenöt éves korában? Amikor hirtelen fölbukkan testvérének egykori menyasszonya, hogy egy szokatlan kéréssel forduljon hozzá, Helmernek szembe kell néznie mindezidáig mozdíthatatlannak tn múltjával, és a jövjérl is döntenie kell.A regény 2010-ben elnyerte a neves International IMPAC Dublin Literary Award díjat. J. M. Coetzee író pedig ezzel a találó mondattal jellemezte: a visszafojtott gyengédség és a lakonikus humor regénye".

Dettagli

Generi Hobby e Tempo libero » Umorismo » Libri per ridere e collezioni umoristiche

Editore Magvet

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/02/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789631431063

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Az iker"

Az iker
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima