Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dac torni un pumn de sare într-o can cu ap, apa va fi cu neputin de but. Dar dac torni sarea într-un râu, oamenii pot scoate mai departe ap de-acolo ca s gteasc, s se spele i s bea. Râul e imens i are capacitatea de a primi, de a îmbria i de a transforma. Când inimile noastre sunt mici, înelegerea i compasiunea noastr sunt mrginite, i suferim. Nu-i putem accepta sau tolera pe ceilali, împreun cu defectele lor, i le cerem s se schimbe. Dar când inimile noastre devin mai încptoare, aceste lucruri nu ne mai fac s suferim. Nutrim mult compasiune i înelegere i îi putem accepta din toat inima pe ceilali. Îi acceptm aa cum sunt, i atunci ei au ansa s se transforme. Aadar, marea întrebare este: cum ne ajutm inima s se dezvolte?"

Dettagli

Generi Esoterismo e Astrologia » Occulto

Editore Litera Media Group

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/08/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9786063307829

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Cum s iubeti"

Cum s iubeti
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima