Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De 5 havner i et eventyr

Enid Blyton
pubblicato da Rosenkilde & Bahnhof

Prezzo online:
6,21

De 5 består af Julian, Dick, Anne, Georg og hunden Tim. Sammen kommer børnene ud for mange eventyr og gådefulde mysterier. Det er simpelthen ligegyldigt, hvor de befinder sig, så oplever de noget spændende! Hvad oplever de i historierne i denne bog ¿ og kan de løse mysterierne? De 5 HAVNER I ET EVENTYR Mens Georgs forældre er bortrejst, bryder nogen ind i huset i Kirrin! Og så forsvinder både Georg og Tim! De andre børn er desperate og vildt ophidsede! Hvad kan der dog være sket med Georg og Tim? Der må jo være en forbindelse til indbruddet ¿ Kan Julian, Dick og Anne finde ud af det? Og kan de redde Georg og Tim helt alene?

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura per bambini e ragazzi » Thriller per bambini e ragazzi , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Avventura, giallo, thriller

Editore Rosenkilde & Bahnhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/10/2013

Lingua Danese

EAN-13 9788771284355

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De 5 havner i et eventyr"

De 5 havner i et eventyr
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima