Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De paparazzo en de paleiswacht (Royally Yours Serie, Deel 1)

Liz Maverick
pubblicato da Kobo Originals

Prezzo online:
2,99

Dit is het eerste deel van Royally Yours, een Kobo Original-serie van zes delen.

Eén dag. Vijf stellen. De meest spraakmakende bruiloft ter wereld. Maar dit verhaal gaat niet over de bruid en bruidegom, de hertogen en hertoginnen, dit verhaal gaat over de paleishulp met een hart van goud, de ontwerpster die ervan droomt haar creaties in de kerkbanken te zien, de Amerikaanse bodyguard die wat Britse charme leert, de paparazzo na die ene geweldige foto, en het gewone meisje dat ervan droomt een prinses te zijn. Geruchten over een vermiste bruid dreigen de dag te verpesten, maar niets kan de romantiek stoppen die in de straten van London voelbaar is de dag voor het koninklijk huwelijk.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Kobo Originals

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/05/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789461093301

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De paparazzo en de paleiswacht (Royally Yours Serie, Deel 1)"

De paparazzo en de paleiswacht (Royally Yours Serie, Deel 1)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima