Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Newland Archer, tânr avocat de succes, duce o via modelat de obiceiurile i ateptrile societii din clasa superioar a New Yorkului anilor 1870. Apropiata cstorie cu May Welland, o fat de familie bun, care nu-i dorete altceva decât s fie o soie devotat i o mam iubitoare, corespunde pe deplin ateptrilor familiei i societii. Când în familia logodnicei sale apare atrgtoarea i nonconformista contes Ellen Olenska, aflat în pragul divorului, Newland îi reconsider adevratele aspiraii sociale i sentimentale. Este împrit între imperativele societii newyorkeze, care îl leag de o logodnic inocent i întru totul previzibil, i sentimentele tot mai puternice pentru femeia independent, emancipat, dar blamat i respins de societate.
Dei romanul pune sub semnul întrebrii principiile i moravurile societii newyorkeze de la sfâritul secolului al XIX-lea, nu le respinge i nu le condamn categoric, ci doar depune mrturie despre felul în care dramele individuale sdesc smâna schimbrii.

Romanul Vârsta inocenei a fost adaptat pentru marile ecrane, în regia lui Martin Scorsese, cu Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer i Winona Ryder în rolurile principale.

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia occidentale e Storia della filosofia

Editore Litera Media Group

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/06/2020

Lingua Rumeno

EAN-13 9786063359941

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Filosofia Antic"

Filosofia Antic
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima