Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Heksens trolddom

ULF NILSSON
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
6,21

uden et ord skubber han os baglæns, så vi ramler ned i et mørkt hul, og vi falder, og Katarina havner oven på mig, og der lyder et BANG! da en lem smækkes i og en lås skydes for og der bliver fuldstændig mørkt, og der lugter af gammelt støv og mødding og dødes ben og råddent kød.

Det hele er et mareridt, et rigtig, rigtig mareridt."

En død mands knogler, heksens sortekunstbog, en opgravning af en djævleblomst ved midnat og andre sære ting er med til at sætte vores tre venner på sporet af en uhyggelig mand, der går rundt og foretager sig mystiske ting om natten.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa » Avventura, giallo, thriller , Gialli Noir e Avventura » Gialli per bambini e ragazzi

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/07/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788702250589

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Heksens trolddom"

Heksens trolddom
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima