Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hector Cross'un hayatndaki her ey ters gitmeye balaynca, acmasz eski dümanlarnn tekrar peine dütüklerini düünür. Ölümcül bir akrep gibi gizlendikleri delikten dar çkmlardr.

Onlarla savamaya karar veren Hector, Cross Bow Güvenlik'te eskiden birlikte çalt sadk dostlarndan yardm ister. Bannock Petrol'ün sahibi olan sevgili karsn ve biricik kzn korumak amacyla dümanlarn Ortadou'nun en ücra köelerine dek kovalar.

Hector ve profesyonellerden oluan ekibi, geçmite kaldklarna inandklar Bannock ailesi sinsi bir planla ortaya çknca, karlarnda yepyeni dümanlar olduunu anlarlar. Onlarn izini sürmeye kalktklarnda ise kendilerini Afrika'da bulurlar. Orada gördüü vahet karsnda ok geçiren Hector, bütün bunlara artk dur deme zamannn geldiine karar verir.
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 560

Bask Yl: 2014

e-Kitap:

Sayfa Says: 373

Bask Yl: 2014

Dili: Türkçe
Yaynevi: Altn Kitaplar

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Altn Kitaplar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789752118522

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ksrdöngü"

Ksrdöngü
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima