Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Példázatok könyve

Per Olov Enquist
pubblicato da Magvet

Prezzo online:
7,33

Svédország, 1949. Egy 15 éves fiú találkozik egy 51 éves nvel. Ami ezután következik, katartikus élmény, amely a fiú egész életére kihat. Annál is inkább, mert senkinek nem beszélhet róla. De vajon meddig tart ez a tilalom? Ids korában visszatekintve az életét mélyen és mindörökre megváltoztató kapcsolatra, Per Olov Enquist, a svéd irodalom él klasszikusa úgy döntött, felfedi elhallgatott történetét: megírta azt a könyvet, amelyet egész életében megíratlanul hordozott magában. A kötet a nagy siker önéletrajz, a magyarul 2011-ben megjelent Egy másik élet javított kiadás"-a, amelyben Enquist megírja a megírhatatlant.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Magvet

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/11/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789631436426

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Példázatok könyve"

Példázatok könyve
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima