Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Da Per og Leo finder en robot, hvorfra der er blevet stjålet en kassette med livsvigtige oplysninger om olieboringerne i Nordsøen, er det starten på et vanvittigt eventyr! Før nogen af dem ser sig om, er Per, Leo, Robotten Olivia og Pers far kommet ud på en større opgave og inde længe står de over for et mysterium, der kræver opklaring!

Lars Lundgaard (f. 1945) er en dansk forfatter, der er kendt for at have skrevet bøger inden for et bredt spektrum af genrer og tematikker. Lundgaard har blandt andet udgivet politiske krimier, bøger om ledelse, debatbøger om politik, og står bag op til flere kronikker om udvikling af folkestyret og ledelse. Lars Lundgaard valgte efter en længere forfatterkarriere at trække sig tilbage fra denne gerning og grundlagde i stedet en konsulentvirksomhed.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa » Avventura, giallo, thriller » Temi personali e sociali » Famiglia e relazioni , Gialli Noir e Avventura » Gialli per bambini e ragazzi

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/01/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788711586488

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Per og Olivia og oliespionerne"

Per og Olivia og oliespionerne
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima