Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Resimli Ak Ansiklopedisi

Özlem Karakurt
pubblicato da Doan Novus

Prezzo online:
3,07

Akn pek kiisel anatomisi

Bu kitab kark okuyun. Bir kelimeyi de atlarm diye korkmayn.

Ak gelip sizi kartrdnda ihtiyacnz olan kelime pat diye karnza çkacaktr.

Çünkü ak panzehiriyle gelir

nsan ona zarar verebilecek eyler karsnda tedbir almak için alanmay seçer. Ak as ise tercih edilmez, süreç içinde kendiliinden oluur. lk aknz ve onu aslnda bu kadar unutulmaz yapan ilk ak acnz hatrlayn. Dünya durdu, içinize bir öküz oturdu, kolunuz kesildi... Peki sonra? Kim bilir kaç kez ayn eyleri yaamanza ramen sonrakileri daha küçük syrklarla atlattnz. Hatta bir süre sonra belki burnunuz dahi kanamad.

lk ak acsn çekiyorsanz size u kadarn söyleyeyim: sakin olun. imdi bu yaadklarnz ileride yaayacaklarnz için kalbinize baklk kazandryor, merak etmeyin. Derin bir nefes aln ve geçmesini bekleyin. Yanz ne kadar küçükse a o kadar etkili olacaktr. Artk sürekli tekrarlanan tek tip ayrlklara, karlksz aklara, gidenlere ya da bir türlü gitmeyenlere daha rahat katlanacak, dahas daha kolay atlatacaksnz.

Resimli Ak Ansiklopedisi aka ait duygu, durum ve kalplar inceleyerek A'dan Z'ye maddeliyor Fena halde zpr, fena halde elenceli, fena halde sahici tespitlerle Bugüne kadar akn ne menem bir ey olduunu çözemediyseniz buyurun buradan okuyun

(Tantm Bülteninden

Dettagli

Generi Politica e Società » Studi interdisciplinari e culturali

Editore Doan Novus

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786050952650

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Resimli Ak Ansiklopedisi"

Resimli Ak Ansiklopedisi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima