Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Salna Format At

M. Bar Muslu
pubblicato da Doan Novus

Prezzo online:
2,61

Sizinle doann büyük bir srrn paylaacam! Ödülünüz salk olacak! Hazrsak balayalm Sk durun! Çünkü çok ama çok aracaksnz Uyaraym, ezberinizi bozacam! Hastalklar konusunda hiç ama hiç duymadnz eyler anlatacam size. Salk konusundaki paradigmalar deitirecek, bildiklerinizi geçersiz klacak bir kitab tutuyorsunuz elinizde. Hastalk diye adlandrdmz eyin aslnda bambaka bir ey olduunu anlayacak ve ARTIK KORKMAYACAKSINIZ! ÇÜNKÜ ASLINDA HASTALIKLARDAN KORKMAK iÇiN HiÇBiR NEDEN YOK! Kilo sorunlarndan diyabete, yüksek tansiyondan romatizmaya, alerjilerden kalp krizine ve hatta kansere kadar tüm hastalklar beynimizde bir alterin yukar kalkmasyla balyor. Ben imdi size o alteri geri indirmenin yöntemini anlatacam.

Yazar Hakknda:

1975 ylnda dodu. Tarsus Amerikan Koleji'nde lise eitimini sürdürürken gittii ABD'de 2 senede liseyi, 3 senede Michigan Tech Üniversitesi'ni bitirdi. 20 yanda genç bir mühendis olarak Türkiye'ye döndü. Koç Üniversitesi'nde iletme mastrn tamamlad. 2001 ylnda kendi irketini kurarak Türkiye'de yüz binlerce insann kulland teknoloji servislerinin yaratcs oldu.

1994 ylndan balayarak, beynin ileyii, ruhsal ve bedensel salk üzerindeki etkisi üzerine aratrmalar yapan Muslu, bir çok metodun beraber çok daha etkili bir ekilde kullanmn salayan NeuroFormat Sistemini gelitirdi. Çok satan listelerinden aylarca inmeyen Yka Beynini, Beynine Format At ve Salna Format At kitaplarnn yazardr. Çalmalarna kurucusu olduu ReCrea Academy'de devam etmektedir.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Doan Novus

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786050972900

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Salna Format At"

Salna Format At
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima