Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa


lk dünya haritasn çizen ünlü denizci,
Yapt yeniliklerle Osmanl döneminde çadalamay balatan padiah,
Sahneye çkan ilk Müslüman Türk kadn,
stanbul'u alp bir devri kapatan büyük padiah,
Sekiz yanda ilk valsini besteleyen, operetleri rekorlar kran dâhi besteci,
Osmanl mparatorluu'nda tahtta en uzun kalan padiah,
lk kadn yönetmen, ilk sinema yldz,
Adyla anlan matematik terimleriyle ünlenen matematikçi,
Uçmay baaran bilgin,
Türk sinemasnn balangc kabul edilen filmi çeken sinemac,
Türkiye denince akla gelen ilk isim olan ünlü air,
Katld bütün turnuvalarda ampiyon olan güreçi

Yaptklaryla tarihe geçen, unutulmaz 100 BÜYÜK TÜRK bilinmeyen yanlaryla elinizdeki bu kitapta!

Ouz Han, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, III. Selim, Kâzm Karabekir, Atatürk, smet nönü, Turgut Özal, Hasan Âli Yücel, Fuzuli, Hüseyin Rahmi Gürpnar, Ömer Seyfettin, Nâzm Hikmet, Aziz Nesin, Sabahattin Ali, Nasreddin Hoca, Âk Veysel, Pir Sultan Abdal, smail Dede Efendi, Mimar Sinan, Afife Jale, Abidin Dino, Cemal Reit Rey, Muhsin Erturul, Yaar Dou ve daha birçok devlet adam, edebiyatç, halk kahraman, biliminsan, sanatç, sporcu ve ozanlar


nce Kapak:

Sayfa Says: 224

Bask Yl: 2011


e-Kitap:

Sayfa Says: 166

Bask Yl: 2011


Dili: Türkçe
Yaynevi: Maya Kitap

Dettagli

Generi Guide turistiche e Viaggi » Guide turistiche » Africa

Editore Maya Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/06/2012

Lingua Turco

EAN-13 2789785882473

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tarihi Adn Yazdran 100 Büyük Türk"

Tarihi Adn Yazdran 100 Büyük Türk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima