Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

În 1917, rzboiul din Europa prea s nu se mai termine vreodat. Ambele tabere cutau arme, tactici i idei noi pentru a sparge blocajul care distrugea el însui continentul. Un mic grup de oameni din guvernul german a avut o idee genial: de ce s nu provoace i mai mult confuzie într-o Rusie din ce în ce mai haotic aranjând ca Vladimir Ilici Lenin, cel mai notoriu dintre extremitii revoluionari, aflat în acel moment în Elveia, în siguran, s mearg acas? Trenul lui Lenin de Catherine Merridale recreeaz cltoria extraordinar a lui Lenin din exilul comod la Zürich, de-a lungul unei Germanii în pragul dezintegrrii din cauza privaiunilor rzboiului i spre nord, ctre grania Laponiei i primirea entuziast pe care i-o pregtiser mulimile revoluionare în Gara Finlanda, din Petrograd. 8 O nestemat printre crile de istorie. The Times Povestea superb, amuzant, fascinant a cltoriei transeuropene cu trenul a lui Lenin, în drumul lui spre putere, i a modului în care acesta a zguduit lumea. Simon Sebag Montefiore Relatarea pe care o face Catherine Merridale cltoriei epice a lui Lenin reprezint un fragment de istorie readus la via. Robert Gerwarth 8 Printre crile scrise de Catherine Merridale se numr Night of Stone: Death and Memory in Russia, care a câtigat Premiul Heinemann pentru Literatur i a fost nominalizat la Premiul Samuel Johnson, Ivan's War: The Red Army, 1939-45 i Red Fortress: The Secret Heart of Russia's History, care a câtigat Premiul Wolfson pentru Istorie i Premiul Pukin.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia delle Americhe

Editore Litera Media Group

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/09/2019

Lingua Rumeno

EAN-13 9786063342189

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Trenul Lui Lenin"

Trenul Lui Lenin
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima