Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"En svær barndom er som en usynlig fjende: Du ved aldrig, hvornår den kommer efter dig."

Da Jules, Marty og Liz mister deres forældre i en ulykke, ændres deres liv dramatisk. Deres sorgløse og beskyttede barndom er med et slag ovre, da de tre søskende kommer på kostskole. De tre voksne søskende er gledet fra hinanden. Hver især tror de at være kommet over forældrenes død, da fortiden pludselig indhenter dem.

Ud af ensomheden eren bevægende roman om tab og ensomhed - og om spørgsmålet om hvad der er uforanderligt i os. Og først og fremmest: en stor kærlighedshistorie.

Romanen er den tyske forfatter Benedict Wells første roman på dansk. I 2016 modtog han EUs store litteraturpris. Hans bøger er oversat til 25 sprog.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Rosa , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/04/2018

Lingua Danese

EAN-13 9788711953945

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ud af ensomheden"

Ud af ensomheden
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima