Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Emily Bronte'un romantizmin en üst noktas kabul edilen ve yazarn hayat boyunca yazd tek kitap olan "Uultulu Tepeler", 'Akn gerei nedir?'i sorguluyor.

Birbirlerine ak olan, ama zaman içinde farkl yerlere sürüklenen bir çiftin çocuklarnn da birbirlerine ak olmalar ile iyice sarpa saran bir/birçok ak öyküsü Romantizm akmnn önemli temsilcilerinden biri olan "Uultulu Tepeler" kimsesiz Heatcliff ve birlikte büyüdüü Cathy'nin nefretle beslenen ölümcül ve ölümsüz ak hikayesini anlatyor.

nce Kapak:

Sayfa Says: 400

Bask Yl: 2014

e-Kitap:

Sayfa Says: 286

Bask Yl: 2000

Dili: Türkçe
Yaynevi: Antik Kitap

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Antik Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785902508

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Uultulu Tepeler"

Uultulu Tepeler
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima