Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bir ehri tanmak için sadece orada yaamak yeterli midir? Peki ya kaçmz yaadmz ehrin geçmii hakknda bilgi sahibiyiz? Bildiinizi sandnz tüm gerçekleri unutun ve büyülü bir stanbul gezisine hazr olun!..

Öretmenleri, Pelin ve snf arkadalarndan stanbul'un tarihiyle ilgili öyküler bulmalarn ve bunlarla ilgili birer ödev hazrlamalarn ister. Çalar boyunca saysz farkl uygarla ve kültüre ev sahiplii yapm yedi tepeli bu efsane kenti tanyabilmek için pek çok kitap okuyup aratrma yapmak gerekse de, stanbul'u gerçekten tanyabilmek için ehri kar kar bilen eski bir stanbullu ile gezmekten daha iyisi olamaz kukusuz. Peki ama kiminle?.. Pelin bu konuda ansl çünkü onun rehberi, binlerce yldr stanbul'da yaayan bir ehir perisi.

Küçük balkç teknelerinin altnda gizlenen balinalar, göz kamatran güzellikteki denizkzlar, denizin dibinde sakl kalan saraylar, ei benzeri olmayan mimari yaplaryla stanbul tüm görkemiyle karnzda!

"kiz Gezginler" adl roman serisiyle büyük bir okur kitlesi bulunan Betül Avunç, klasik arkeoloji dalnda tamamlad akademik eitimini yaratc kalemiyle buluturarak Anadolu'nun tarihsel ve kültürel mirasn gelecek kuaklara tantmak, çocuklara arkeoloji ve mitolojiyi sevdirmek amacyla renkli kitaplara imza atan güçlü bir kalem...
(Tantm Bülteninden)

Sayfa Says: 136

Bask Yl: 2015

Dili: Türkçe
Yaynevi: Tudem Yaynlar

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Tudem Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786059604574

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "stanbul Perisi"

stanbul Perisi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima